Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
Rounded up in glory : Frank Reaugh, Texas Renaissance man
Tác giả: Michael R Grauer
Xuất bản: Denton Texas: UNT Press University of North Texas Press, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  759.13
 
Behind the walls : a guide for family and friends of Texas inmates
Tác giả: Jorge Antonio Renaud
Xuất bản: Denton Tex: University of North Texas Press, c2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  365.609764
 
Folklore in Motion Texas Travel Lore
Tác giả: Kenneth L Untiedt
Xuất bản: Denton: University of North Texas Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  917.640463
 
Corners of Texas
Tác giả: Francis E Abernethy
Xuất bản: sl: University of North Texas Press, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
A Guide to Sources of Texas Criminal Justice Statistics
Tác giả: R Scott Harnsberger
Xuất bản: Denton Tex: University of North Texas Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Tonality as Drama : Closure and Interruption in Four Twentieth-Century American Operas
Tác giả: Edward Latham
Xuất bản: Denton Texas USA: University of North Texas Press, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  782.10973
 
The Texas Folklore Society 1971-2000 Volume III
Tác giả: Francis Edward Abernethy
Xuất bản: Denton TX: University of North Texas Press, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Both Sides of the Border A Scattering of Texas Folklore
Tác giả: Francis Edward Abernethy, Kenneth L Untiedt
Xuất bản: Denton: University of North Texas Press, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.209764
 
The Texas Folklore Society 1909-1943 : Volume I / Vol. 3 : Vol. 3
Tác giả: Francis Edward Abernethy, Carolyn Fiedler Satterwhite
Xuất bản: Denton TX: University of North Texas Press, 19922000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Texas Folklore Society 1943-1971 : Volume II / Vol. 3 : Vol. 3
Tác giả: Francis Edward Abernethy, Carolyn Fiedler Satterwhite
Xuất bản: Denton TX: University of North Texas Press, 19922000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục