Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Tác phẩm đặng hành và bàn đại hội : Truyện thơ của người Dao ở Thanh Hoá
Tác giả: Trần Trí Dõi, Triệu Phúc Xuân, Triệu Thị Nga
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Hướng dẫn nghề làm báo độc lập : Sách tham khảo
Tác giả: Potter Deborah
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
An Giang đôi nét văn hóa đặc trưng vùng đất bán sơn địa
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh Khánh Hòa xưa và nay : lược khảo và tra cứu một số địa danh
Tác giả: Ngô Văn Ban
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Thiên nhiên trong ca dao trữ tình đồng bằng Bắc Bộ
Tác giả: Đặng Thị Diệu Trang
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Làng nghề và những nghề thủ công truyền thống ở Bắc Giang
Tác giả: Nguyễn Thu Minh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Hướng dẫn thực hiện những chế độ, chính sách mới ban hành về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thấy...
Tác giả: Minh Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.01
 
Hò khoan Phú Yên
Tác giả: Nguyễn Đình Chúc
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Đại từ điển Việt Anh (350000 từ ) = Vietnamese - English dictionary
Tác giả: Nguyễn Văn Tuế, Nguyễn Thị Diệu Thu, Nguyễn Tiến Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.922321
 
Sinh hoạt văn hóa dân gian cổ truyền làng biển Cảnh Dương
Tác giả: Trần Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục