Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 469 kết quả (0.9844263 giây)
Steal This Classroom Teaching and Learning Unbound
Tác giả: Cohen Jody,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara : Punctum Books , 2019
Ký hiệu phân loại: 371.1024
ISBN: 9781950192373
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Anthology of Babel
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : Punctum Books , 2010
Ký hiệu phân loại: 809
ISBN: 1950192482
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A Manga Perfeita
Tác giả: Manning Erin,
Thông tin xuất bản: : Punctum Books , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 1950192598
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Waste Capitalism and the Dissolution of the Human in Twentieth-Century Theater
Tác giả: Rizzo Jessica,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara : Punctum Books , 2020
Ký hiệu phân loại: 809.2
ISBN: 9781950192885
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Making a Laboratory Dynamic Configurations with Transversal Video
Tác giả: Spatz Benjamin,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara : Punctum Books , 2020
Ký hiệu phân loại: 700.72
ISBN: 9781953035035
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Metagestures
Tác giả: Nappi Carla,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara CA : Punctum Books , 2019
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 9781950192250
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Animal Emotions How They Drive Human Behavior
Tác giả: Montag Christian,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara : Punctum Books , 2020
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 9781950192908
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Disturbing Times Medieval Pasts, Reimagined Futures
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara : Punctum Books , 2020
Ký hiệu phân loại: 940.1
ISBN: 9781950192755
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Down to Earth A Memoir
Tác giả: Palsson Gisli,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara : Punctum Books , 2020
Ký hiệu phân loại: 301.092
ISBN: 9781953035165
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Itinerant Philosophy: On Alphonso Lingis
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Brooklyn NY : Punctum Books , 2014
Ký hiệu phân loại: 191
ISBN: 9780692253397
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục