Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 259 kết quả
How to write and publish a scientific paper
Tác giả: Robert A Day, Barbara Gastel
Xuất bản: Santa Barbara California: Greenwood, 2016
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.0665
 
The Victorians at war, 1815-1914 : an encyclopedia of British military history
Tác giả: Harold E Raugh
Xuất bản: Santa Barbara: ABCCLIO, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
Gambling in America : an encyclopedia of history, issues, and society
Tác giả: William Norman Thompson
Xuất bản: Santa Barbara: ABCCLIO, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  795
 
DX brings danger
Tác giả: Walker A Tompkins
Xuất bản: Santa Barbara: Sagamore Books, 1971
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Dictionary of Celtic mythology
Tác giả: Peter Berresford Ellis
Xuất bản: Santa Barbara: ABCCLIO, 1992
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (chm)
ddc:  299.16
 
Encyclopedia of American Indian wars, 1492-1890
Tác giả: Jerry Keenan
Xuất bản: Santa Barbara: ABCCLIO, 1997
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (chm)
ddc:  973
 
Steal This Classroom Teaching and Learning Unbound
Tác giả: Jody Cohen, Anne Dalke
Xuất bản: Santa Barbara: Punctum Books, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  371.1024
 
Útrásarvíkingar! The Literature of the Icelandic Financial Crisis (2008-2014)
Tác giả: Alaric Hall
Xuất bản: Santa Barbara: Punctum Books, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  839.69
 
The Book / Or / The Woods
Tác giả: Jeff T Johnson
Xuất bản: Santa Barbara: Punctum Books, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  811.6
 
Post Memes Seizing the Memes of Production
Tác giả: Alfred Bown, Daniel Bristow
Xuất bản: Santa Barbara: Punctum Books, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.231
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục