Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Fluid mechanics
Tác giả: John Williams
Xuất bản: London: Allen and Unwin, 1974
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  532
 
Prediction of Turbulent Flows [electronic resource]
Tác giả: Geoff Hewitt, Christos Vassilicos
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  532
 
Theory and simulation of hard-sphere fluids and related systems
Tác giả: A Mulero
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  532
 
Spectral/hp element methods for CFD [electronic resource]
Tác giả: George Karniadakis, Spencer J Sherwin
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  532
 
Vorticity and incompressible flow
Tác giả: Andrew Majda, Andrea L Bertozzi
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  532
 
Thermo-Fluid Dynamics of Two-Phase Flow [electronic resource]
Tác giả: Mamoru Ishii, Takashi Hibiki
Xuất bản: Boston MA: Springer ScienceBusiness Media Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  532
 
Computational fluid dynamics for engineers
Tác giả: Bengt Andersson
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  532
 
Computational fluid dynamics [electronic resource] : proceedings of the Fourth UNAM Supercomputing Conference, Mexico Ci...
Tác giả: Eduardo Ramos
Xuất bản: River Edge NJ: World Scientific, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  532
 
Cơ học chất lưu
Tác giả: Hoàng Bá Chư
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  532
 
Hướng dẫn thí nghiệm cơ lưu chất
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ẩn, Huỳnh Công Hoài, Lê Song Giang, Nguyễn Thị Bảy, Nguyễn Thị Phương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  532
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục