Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2299 kết quả
The geology and mapping of granite batholiths
Tác giả: John Cobbing
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  552.3
 
Poroelastic structures
Tác giả: Gabriel Cederbaum, LePing Li, Kalman Schulgasser
Xuất bản: Amsterdam New York Oxford: Elsevier, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.116
 
The agricultural revolution of the 20th century / Don Paarlberg and Philip Paarlberg
Tác giả: Don Paarlberg, P L Paarlberg
Xuất bản: Ames: Iowa State University Press, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.16
 
Recent advances in gas separation by microporous ceramic membranes
Tác giả: N K Kanellopoulos
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2842
 
Vacuum ultraviolet spectroscopy [electronic resource]
Tác giả: James A R Samson, D L Ederer
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535.845
 
HIV-1 : molecular biology and pathogenesis
Tác giả: Kuan-Teh Jeang
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.979206
 
Gazetteer (Dungeons & Dragons)
Tác giả: Gary Holian
Xuất bản: : Wizards of the Coast, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.93
 
Review of the U.S. Department of Energy's Heavy Vehicle Technologies Program elektronisk ressurs
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: National Academy Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.224
 
Principles of biochemical toxicology elektronisk ressurs
Tác giả: John Timbrell
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Poucher's perfumes, cosmetics and soaps
Tác giả: Hilda Butler, W A Poucher, W A Poucher
Xuất bản: Dordrecht London: Kluwer Academic, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục