Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 35 kết quả (0.125046 giây)
Molecular biology : a project approach
Tác giả: Karcher Susan J,
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press , c1995
Ký hiệu phân loại: 574.88078
ISBN: 0123977207 (paper : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
The Garland companion to Vladimir Nabokov
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Garland Pub , c1995
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0815303548 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Văn học
Scroll saw pictures : an illustrated guide to creating scroll saw art : over 70 patterns
Tác giả: Pozsgai Frank,
Thông tin xuất bản: Atglen PA : Schiffer Pub Co , c1995
Ký hiệu phân loại: 745.51
ISBN: 0887407757
Tonal harmony, with an introduction to twentieth-century music
Tác giả: Kostka Stefan M,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , c1995
Ký hiệu phân loại: 781.25
ISBN: 0070358745 (acid-free paper)
A dog's life : a book of classic photographs
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston : Little Brown , c1995
Ký hiệu phân loại: 779.32
ISBN: 0316526916
Oscar A to Z : a complete guide to more than 2,400 movies nominated for Academy Awards
Thông tin xuất bản: New York : Doubleday , c1995
Ký hiệu phân loại: 791.4375
ISBN: 0385473125 (hardcover)
Lie algebras with triangular decompositions
Tác giả: Moody R V,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , c1995
Ký hiệu phân loại: 512.55
ISBN: 0471633046 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
An interpretive introduction to quantum field theory
Tác giả: Teller Paul,
Ký hiệu phân loại: 530.143
ISBN: 0691074089 :
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Travel fitness
Tác giả: Johnson Rebecca,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c1995
Ký hiệu phân loại: 613.68
ISBN: 0873226550 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Law and politics : a cross-cultural encyclopedia
Thông tin xuất bản: Santa Barbara Calif : ABCCLIO , c1995
Ký hiệu phân loại: 340.03
ISBN: 0874367778 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục