Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 336 kết quả
Unnes Journal of Mathematics Education
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Semarang, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Numerical methods for engineers
Tác giả: Steven C Chapra, Raymond P Canale
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  518.02462
 
Numerical methods for engineers
Tác giả: Steven C Chapra, Raymond P Canale
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518.02462
 
Journal of Primary Education
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Semarang, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
MEJ (Mathematics Education Journal)
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Science and Education
Tác giả:
Xuất bản: : CV Rezki Media, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Urban Mathematics Education
Tác giả:
Xuất bản: : Aggie STEM, 2011
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Empirical Research in Statistics Education
Tác giả: Andreas Eichler, Lucía Zapata-Cardona
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  610.285
 
Nonlinear conservation laws, fluid systems and related topics
Tác giả: Gui-Qiang Chen, Daqian Li, Chun Liu
Xuất bản: Beijing China Hackensack NJ: Higher Education Press World Scientific, c2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  532.05
 
International Journal of Research in Industrial Engineering
Tác giả:
Xuất bản: : Ayandegan Institute of Higher Education, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục