Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Historical dictionary of science fiction cinema
Tác giả: M Keith Booker
Xuất bản: Lanham Md: Scarecrow Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43615
 
Sound design & science fiction
Tác giả: William Whittington
Xuất bản: Austin TX: University of Texas Press, c2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43024
 
From Alien to The Matrix : reading science fiction film
Tác giả: Roz Kaveney
Xuất bản: London: IB Tauris, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43615
 
Simultaneous worlds : global science fiction cinema
Tác giả: Jennifer Feeley, Sarah Ann Wells
Xuất bản: Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43615
 
American science fiction film and television [electronic resource]
Tác giả: Lincoln Geraghty
Xuất bản: New York: Berg, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Black space : imagining race in science fiction film
Tác giả: Adilifu Nama
Xuất bản: Austin: University of Texas Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Channeling the future : essays on science fiction and fantasy television
Tác giả: Lincoln Geraghty
Xuất bản: Lanham Md: Scarecrow Press, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.45
 
American science fiction TV : Star Trek, Stargate and beyond
Tác giả: Jan Johnson-Smith
Xuất bản: London: Tauris, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.456
 
Make it so : interaction design lessons from science fiction
Tác giả: Nathan Shedroff, Christopher Noessel
Xuất bản: Brooklyn NY USA: Rosenfeld Media, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.2
 
Science fiction and fantasy artists of the twentieth century : a biographical dictionary
Tác giả: Jane Frank
Xuất bản: Jefferson NC: McFarland Co, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  700.415
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục