Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 22 kết quả (0.203119 giây)
Cultural moves : African Americans and the politics of representation
Tác giả: Gray Herman S,
Thông tin xuất bản: Berkeley : University of California Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 791.45
ISBN: 0520233743
ID: 16188 Định dạng: PDF
Fundamentals of Television Production
Tác giả: Donald Ralph,
Thông tin xuất bản: Ames Iowa : Iowa State University Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 791.45
ISBN: 9780813827391
ID: 23670 Định dạng: PDF
Mainstream Culture Refocused : Television Drama, Society, and the Production of Meaning in Reform-Era China
Tác giả: Zhong Xueping,
Thông tin xuất bản: Honolulu : University of Hawaiʻi Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 791.45
ISBN: 0824860667
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Crowd Scenes : Movies and Mass Politics
Tác giả: Tratner Michael,
Thông tin xuất bản: New York : Fordham University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 791.45
ISBN: 9780823229017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The impact of international television : a paradigm shift
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2003
Ký hiệu phân loại: 791.45
ISBN: 0805842195 (cloth : acid-free paper)
Television studies : the key concepts
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Abingdon England New York : Routledge , 2008
Ký hiệu phân loại: 791.45
ISBN: 041537149X
ID: 43554 Định dạng: PDF
High on Arrival
Thông tin xuất bản: : Simon and Schuster , 2009
Ký hiệu phân loại: 791.45
ISBN: 9781439153857
ID: 52814 Định dạng: EPUB
The physics of Star Trek
Tác giả: Caputo Philip,
Thông tin xuất bản: : Basic Books , 1995
Ký hiệu phân loại: 791.45
ISBN: 9780465005598
ID: 53125 Định dạng: EPUB
GURPS the Prisoner Roleplaying in the Village
Tác giả: Ladyman David,
Thông tin xuất bản: : Steve Jackson Games , 1989
Ký hiệu phân loại: 791.45
ISBN: 155634161X
ID: 62867 Định dạng: PDF
I want my MTV : the uncensored story of the music video revolution [downloadable e-book]
Tác giả: Marks Craig,
Thông tin xuất bản: New York : Dutton , 2011
Ký hiệu phân loại: 791.45
ISBN: 1101524561
ID: 79361 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục