Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 143 kết quả
Rounded up in glory : Frank Reaugh, Texas Renaissance man
Tác giả: Michael R Grauer
Xuất bản: Denton Texas: UNT Press University of North Texas Press, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  759.13
 
Comanche marker trees of Texas
Tác giả: Steve Houser, Jimmy W Arterberry, Linda Pelon
Xuất bản: College Station: Texas AM University Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.909764
 
The Bounty of Texas
Tác giả: Francis Edward Abernethy
Xuất bản: College Station: Texas A M University Press distributor, 1990
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
Behind the walls : a guide for family and friends of Texas inmates
Tác giả: Jorge Antonio Renaud
Xuất bản: Denton Tex: University of North Texas Press, c2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  365.609764
 
Folklore in Motion Texas Travel Lore
Tác giả: Kenneth L Untiedt
Xuất bản: Denton: University of North Texas Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  917.640463
 
Corners of Texas
Tác giả: Francis E Abernethy
Xuất bản: sl: University of North Texas Press, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
In search of the blues : a journey to the soul of Black Texas
Tác giả: Bill Minutaglio
Xuất bản: Austin: University of Texas Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.896
 
West of the American dream : an encounter with Texas
Tác giả: Paul Christensen
Xuất bản: College Station: Texas AM University Press, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.5099764
 
A Guide to Sources of Texas Criminal Justice Statistics
Tác giả: R Scott Harnsberger
Xuất bản: Denton Tex: University of North Texas Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Tonality as Drama : Closure and Interruption in Four Twentieth-Century American Operas
Tác giả: Edward Latham
Xuất bản: Denton Texas USA: University of North Texas Press, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  782.10973
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục