Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Blog di successo for dummies
Tác giả: Luca Conti, Francesco Vernelli
Xuất bản: Milano: Hoepli, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.752
 
Tự học thiết kế Blog - nhật ký điện tử cho mọi người
Tác giả: Công Tuấn, Hà Trung
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.7
 
Electronic Iran : The Cultural Politics of an Online Evolution
Tác giả: Niki Akhavan
Xuất bản: New Brunswick: Rutgers University Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  006.754
 
Twitter API : up and running
Tác giả: Kevi Makice
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
The corporate blog as an emerging genre of computer-mediated communication: features, constraints, discourse situation
Tác giả: Cornelius Puschmann
Xuất bản: Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
BRaS Blog
Tác giả:
Xuất bản: : Brazilian Research and Studies Blog, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Cyber-Nationalism in China. Challenging Western media portrayals of internet censorship in China
Tác giả: Ying Jiang
Xuất bản: Adelaide Australia: University of Adelaide Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.231051
 
Australian Politics in a Digital Age
Tác giả: Peter John Chen
Xuất bản: Canberra: ANU Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  303.4833
 
Cyberpragmatics : Internet-mediated Communication In Context
Tác giả: Francisco Yus
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Electronic Iran - The Cultural Politics of an Online Evolution
Tác giả: Niki Akhavan
Xuất bản: New Brunswick NJ: Rutgers University Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  006.754
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục