Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 189 kết quả
Undici minuti
Tác giả: Paulo Coelho, Paulo Coelho, Rita Desti
Xuất bản: Milano: Bompiani, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  869.3
 
Atlante delle terrazze
Tác giả: Hans Buss Busse
Xuất bản: Milano: Prima edizione, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  695
 
Olocausto
Tác giả: Katya Gordini, Gerald Green
Xuất bản: Milano: Sperling Kupfer, 1979
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Partial Differential Equations in Action From Modelling to Theory [electronic resource]
Tác giả: S Salsa
Xuất bản: Milano: SpringerVerlag Italia Milano, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.353
 
Un posto nel mondo : [romanzo]
Tác giả: Fabio Volo
Xuất bản: Milano: Mondadori, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  853
 
Psychoanalysis and Neuroscience [electronic resource]
Tác giả: Mauro Mancia
Xuất bản: Milano: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8233
 
Vaticano S.p.A
Tác giả: Gianluigi Nuzzi
Xuất bản: Milano: Chiarelettere, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  336.456
 
Alla scoperta delle galassie elektronisk ressurs
Tác giả: Alessandro Boselli
Xuất bản: Milano: SpringerVerlag Milan, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.112
 
3D radiology in dentistry : diagnosis pre-operative planning follow-up
Tác giả: Emanuele Ambu, Roberto Ghiretti, Riccardo Laziosi, Roberta Penna
Xuất bản: Milano: Elsevier, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.6
 
Idi di marzo
Tác giả: Valerio Manfredi
Xuất bản: Milano: Mondadori, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  853.914
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục