Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Quản lý chất thải rắnchất thải nguy hại
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  628.44068
 
Quản lý chất thải rắnchất thải nguy hại
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.44068
 
Bài giảng Quản lý chất thải rắn
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  628.44068
 
Quản lý và xử lý chất thải rắn
Tác giả: Nguyễn Văn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.44
 
Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn
Tác giả: Nguyễn Văn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  628.44
 
Công nghệ xử lý, tái chế tái sử dụng chất thải rắn
Tác giả: Hồ Sỹ Nhiếp, Nguyễn Đức Khiển, Nguyễn Kim Hoàng, Nguyễn Thị Diễm Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.44
 
Công nghệ xử lý, tái chế tái sử dụng chất thải rắn
Tác giả: Hồ Sỹ Nhiếp, Nguyễn Đức Khiển, Nguyễn Kim Hoàng, Nguyễn Thị Diễm Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.44
 
Hoàn thiện về quản lý chất thải rắn tại công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2020
Tác giả: Trần Phước Thành, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.44068
 
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đến năm 2020
Tác giả: Đàm Nguyễn Hoài An, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.44068
 
Nghiên cứu hoàn thiện môi hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương đến năm 2030
Tác giả: Trần Văn Út, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.44
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục