Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 75 kết quả (0.8437078 giây)
OpenNebula 3 cloud computing [electronic resource]
Tác giả: Toraldo Giovanni,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Packt Pub , 2012
Ký hiệu phân loại: 004.6782
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76620 Định dạng: PDF
Microsoft private cloud computing [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : John Wiley Sons , 2012
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 9781118283301
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 80818 Định dạng: PDF
Cloud computing [electronic resource] : automating the virtualized data center
Tác giả: Josyula Venkata,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Cisco Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 1587204347
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 77132 Định dạng: PDF
Windows Azure programming patterns for start-ups [electronic resource].
Tác giả: Becker Riccardo,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Packt Pub , 2012
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 1849685614
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 79555 Định dạng: PDF
OpenStack cloud computing cookbook : over 100 recipes to successfully set up and manage your OpenStack cloud environment...
Tác giả: Jackson Kevin,
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing , 2012
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 1849517320
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 79569 Định dạng: PDF
Civic apps competition handbook [electronic resource]
Tác giả: EylerWerve Kate,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly Media , 2012
Ký hiệu phân loại: 004.6782
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 79594 Định dạng: PDF
Cloud architecture patterns [electronic resource]
Tác giả: Wilder Bill,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly Media , 2012
Ký hiệu phân loại: 004.6782
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 79624 Định dạng: PDF
Developing and hosting applications on the cloud [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : IBM PressPearson , 2012
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 013306686X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 79741 Định dạng: PDF
Pro Office 365 development [electronic resource]
Tác giả: Collins Mark J,
Thông tin xuất bản: New York : Apress , 2012
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 9781430240754
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76669 Định dạng: PDF
Puppet 2.7 cookbook [electronic resource]
Tác giả: Arundel John,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Packt Pub , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.6782
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 75744 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục