Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 51 kết quả (0.4687507 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:004.6782
Puppet 2.7 cookbook [electronic resource]
Tác giả: John Arundel, ,
Thông tin xuất bản: Birmingham, UK :Packt Pub.
Ký hiệu phân loại: 004.6782
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 75744 Năm XB: 2011. File: PDF
Pro Office 365 development [electronic resource]
Thông tin xuất bản: [New York] :Apress
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 9781430240754
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 76669 Năm XB: 2012 File: PDF
Windows Azure programming patterns for start-ups [electronic resource].
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Birmingham, UK :Packt Pub.
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 1849685614
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 79555 Năm XB: 2012. File: PDF
Cloud computing for dummies [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley Pub.
Ký hiệu phân loại: 004.6782
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 75842 Năm XB: 2009 File: PDF
Cloud architecture patterns [electronic resource]
Tác giả: Bill Wilder, ,
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA :O'Reilly Media
Ký hiệu phân loại: 004.6782
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 79624 Năm XB: 2012. File: PDF
OpenStack cloud computing cookbook : over 100 recipes to successfully set up and manage your OpenStack cloud environment...
Tác giả: Kevin Jackson, ,
Thông tin xuất bản: Birmingham :Packt Publishing
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 1849517320
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 79569 Năm XB: 2012 File: PDF
Developing and hosting applications on the cloud [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ :IBM Press/Pearson
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 013306686X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 79741 Năm XB: 2012 File: PDF
Microsoft private cloud computing
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana :John Wiley & Sons Inc.
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 1118251474
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 93951 Năm XB: 2012 File: EPUB
Civic apps competition handbook [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA. :O'Reilly Media
Ký hiệu phân loại: 004.6782
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 79594 Năm XB: 2012 File: PDF
Security, privacy and trust in cloud systems.
Thông tin xuất bản: New York :Springer
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 9783642385858
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 97708 Năm XB: 2013. File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục