Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 68 kết quả
The Internet encyclopedia
Tác giả: Hossein Bidgoli
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
Cloud computing : principles and paradigms
Tác giả: James Broberg, Rajkumar Buyya, Andrze Gościński
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
MPLS and next-generation networks : foundations for NGN and enterprise virtualization
Tác giả: Monique Morrow, Azhar Sayeed
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
Deploying Cisco wide area application services
Tác giả: Joel Christner, Nancy Jin, Zach Seils
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
The Internet for dummies
Tác giả: John R Levine, Margaret Levine Young
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
Microsoft internet & networking dictionary [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
Data visualization with Flash builder [electronic resource] : designing RIA and AIR applications with remote data source...
Tác giả: Cesare Rocchi
Xuất bản: Burlington MA: Focal Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
Next-generation internet : architectures and protocols
Tác giả: Byrav Ramamurthy, George N Rouskas, Krishna M Sivalingam
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
Internet QoS : architectures and mechanisms for quality of service
Tác giả: Zheng Wang
Xuất bản: San Francisco: Morgan Kaufmann, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
Learning iCloud data management : a hands-on guide to structuring data for iOS and OS X
Tác giả: Jesse Feiler
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục