Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 70 kết quả
Systems thinking [electronic resource] : coping with 21st century problems
Tác giả: John Boardman, Brian Sauser
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.403
 
Smart questions elektronisk ressurs : learn to ask the right questions for powerful results
Tác giả: Gerald Nadler, William J Chandon
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.403
 
Fuzzy logic for business, finance, and management [electronic resource]
Tác giả: George Bojadziev, Maria Bojadziev
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.403
 
Agile business rule development : process, architecture, and JRules examples
Tác giả: Jérôme Boyer, Hafedh Mill
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.403
 
Service management for dummies [electronic resource]
Tác giả: Judith Hurwitz
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.403
 
30 Minutes ... To Solve That Problem [electronic resource]
Tác giả: Michael Stevens
Xuất bản: London: Kogan Page, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.403
 
Making good decisions
Tác giả: Reidar B Bratvold, Steve Begg
Xuất bản: Richardson TX: Society of Petroleum Engineers, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.403
 
Ra quyết định quản trị
Tác giả: Hoàng Văn Hải, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Viết Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.403
 
Enterprise architecture : creating value by informed governance
Tác giả: Martin Op't Land
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.403
 
Organisation 2.0 elektronisk ressurs : le knowledge management nouvelle gnration
Tác giả: Martin Roulleaux Dugage
Xuất bản: Paris: Eyrolles, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.403
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục