Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 611 kết quả (0.6300461 giây)
Systems thinking [electronic resource] : coping with 21st century problems
Tác giả: Boardman John,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 9781420054910
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66131 Định dạng: PDF
Organisation 2.0 elektronisk ressurs : le knowledge management nouvelle gnration
Thông tin xuất bản: Paris : Eyrolles , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.403
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97110 Định dạng: PDF
Service management for dummies [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 9780470440582
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 76196 Định dạng: PDF
Enterprise architecture : creating value by informed governance
Tác giả: Opt Land Martin,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 9783540852315
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 96084 Định dạng: PDF
Fuzzy logic for business, finance, and management [electronic resource]
Tác giả: Bojadziev George,
Thông tin xuất bản: Hackensack NJ : World Scientific , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.403
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65155 Định dạng: PDF
Making good decisions
Tác giả: Bratvold Reidar B,
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 1555632580
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94639 Định dạng: PDF
30 Minutes ... To Solve That Problem [electronic resource]
Tác giả: Stevens Michael,
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page , 1998
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 9780749427818
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74688 Định dạng: PDF
Smart questions elektronisk ressurs : learn to ask the right questions for powerful results
Tác giả: Nadler Gerald,
Thông tin xuất bản: San Francisco : JosseyBass , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 0787971375
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71931 Định dạng: PDF
Agile business rule development : process, architecture, and JRules examples
Tác giả: Boyer Jerome,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 3642190405
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 77059 Định dạng: PDF
Tools for collaborative decision-making
Tác giả: Zarate P,
Thông tin xuất bản: London Hoboken NJ : ISTE John Wiley Sons , 2013
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 1848215169
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 95423 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục