Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 90 kết quả
Nutrition & Santé
Tác giả:
Xuất bản: : Société Algérienne de Nutrition, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Egyptian Journal of Nutrition
Tác giả:
Xuất bản: : Egyptian Nutrition Society, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Soybean and Nutrition
Tác giả: Hany El-Shemy, Hany El-Shemy
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  951.0420924
 
Meat Science and Nutrition
Tác giả: Muhammad Sajid Arshad, Muhammad Sajid Arshad
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  641
 
Meat and Nutrition
Tác giả: Chhabi Lal Ranabhat, Chhabi Lal Ranabhat
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  613.276
 
Banana Nutrition : Function and Processing Kinetics
Tác giả: Afam I O Jideani, Tonna A Anyasi, Tonna A Anyasi, Afam I O Jideani
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  584.88
 
Encyclopedia of human nutrition
Tác giả: Lindsay Allen, Benjamin Caballero, Andrew Prentice
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierAcademic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.203
 
Nutrition and Cancer
Tác giả: Vera C Mazurak (Ed)
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Milk Production : An Up-to-Date Overview of Animal Nutrition, Management and Health
Tác giả: Narongsak Chaiyabutr, Narongsak Chaiyabutr
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  378.77123
 
Nutrition in Health and Disease : Our Challenges Now and Forthcoming Time
Tác giả: Gyula Mózsik, Mária Figler, Mária Figler, Gyula Mózsik
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục