Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1113 kết quả (0.8750016 giây)
Kinh tế, chính trị thế giới 2005 và dự báo 2006
Tác giả: Lê Bộ Lĩnh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Từ điển Bách khoa , 2006
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Nền kinh tế tri thức - Nhận thức và hành động
Tác giả: Hoàng Thu Hòa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2000
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bài tập Kinh tế học
Tác giả: Ward Damian,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2007
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Lịch sử tư tưởng kinh tế : Tập 1 . Các nhà sáng lập
Tác giả: AGélédan,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa Học Xã Hội , 2000
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Lịch sử tư tưởng kinh tế : Tập 2
Tác giả: AGélédan,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa Học Xã Hội , 2000
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Những thành công lớn trong kinh tế Châu Á : 25 chiến lược để thành công trong kinh doanh
Tác giả: Backman Michael,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thanh Niên , 2004
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Concepts in Economics
Tác giả: Meyer Debbie A,
Thông tin xuất bản: USA : McGrawHill , 1996
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Economics
Tác giả: Colander David,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 007297883X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Kinh tế học
Tác giả: Begg David,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2007
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Kinh tế tri thức : Vấn đề và giải pháp kinh nghiệm của các
Tác giả: Hoàng Thu Hòa,
Thông tin xuất bản: : Thống Kê , 2001
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục