Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1316 kết quả (0.3437512 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:330
Nền kinh tế tri thức - Nhận thức và hành động
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1135 Năm XB: 2000
Lịch sử tư tưởng kinh tế
Tác giả: A.Gélédan
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa Học Xã Hội
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1173 Năm XB: 2000
Kinh tế tri thức
Thông tin xuất bản: [kđ] :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1327 Năm XB: 2001
Lịch sử tư tưởng kinh tế
Tác giả: A.Gélédan
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa Học Xã Hội
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1174 Năm XB: 2000
Kinh tế Internet
Tác giả: Nguyễn Ngô Việt
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Bưu Điện
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 4803 Năm XB: 2000
Kinh tế tri thức và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đoàn Thanh Niên
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 3181 Năm XB: 2001 File: PDF
Một số vấn đề về bán, khoán kinh doanh và cho thuê các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Phúc
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 5017 Năm XB: 2003
Giáo trình quản lý kinh tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 2955 Năm XB: 2001
Kinh tế tri thức ở Việt Nam
Tác giả: Vũ Trọng Lâm
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 10070 Năm XB: 2004
Kinh tế học đô thị
Tác giả: Nhiêu Hội Lâm
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 10198 Năm XB: 2004
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục