Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1058 kết quả
Basic economics : a citizen's guide to the economy
Tác giả: Thomas Sowell
Xuất bản: New York: Basic Books, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Economics
Tác giả: John Sloman
Xuất bản: Harlow: FT Prentice Hall, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Introductory economics
Tác giả: Arleen J Hoag, John H Hoag
Xuất bản: New Jersey: World Scientiific, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Crisis [electronic resource] : cause, containment and cure
Tác giả: Thomas F Huertas
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York NY: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Ngoại thương (Tháng 3 kỳ)=Foreign trade. 5
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Trung tâm thông tin thương mạiBộ Thương mại,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  330
 
Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (Tháng 2 kỳ). 354-2
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Trung tâm Châu Á Thái Bình Dương,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  330
 
Ngân hàng (Tháng 2 kỳ)=Banking review. 3
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Ngân hàng Nhà nước VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  330
 
Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (Tháng 2 kỳ). 353-2
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Trung tâm Châu Á Thái Bình Dương,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  330
 
Ngoại thương (Tháng 3 kỳ)=Foreign trade. 6
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Trung tâm thông tin thương mạiBộ Thương mại,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  330
 
Tin học Ngân hàng (3 Tháng 2 kỳ)=Banking informatics review. 2
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Ngân hàng Nhà nước VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  330
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục