Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 86 kết quả
Arts & humanities through the eras
Tác giả:
Xuất bản: Detroit MI: ThomsonGale, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  700
 
The third hand [electronic resource] : collaboration in art from conceptualism to postmodernism
Tác giả: Charles Green
Xuất bản: Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  700
 
Creating the "divine" artist : from Dante to Michelangelo
Tác giả: Patricia A Emison
Xuất bản: Leiden Boston: Brill, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  700
 
The arts [electronic resource] : tour the world of imagination and creativity
Tác giả:
Xuất bản: Chicago Ill: Encyclopedia Britannica, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  700
 
Living with art
Tác giả: Mark Getlein
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  700
 
Giáo trình mĩ thuật : Dành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non
Tác giả: Phạm Thị Chỉnh, Trần Tiểu Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  700
 
Greek art : from prehistoric to classical : a resource for educators
Tác giả: Michael Norris
Xuất bản: New York: Metropolitan Museum of Art, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  700
 
Surrealist painters and poets : an anthology
Tác giả: Mary Ann Caws
Xuất bản: Cambridge Mass: The MIT Press, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  700
 
Art
Tác giả: Robert CummingRobert Cumming
Xuất bản: New York NY: DK Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  700
 
Please pay attention please : Bruce Nauman's words : writings and interviews
Tác giả: Bruce Nauman, Janet Kraynak
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  700
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục