Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 112 kết quả
Con đường cứu nước Hồ Chí Minh
Tác giả: Phạm Ngọc Trâm
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh hành trình 100 năm (1911-2011) : kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ rời Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011)
Tác giả: Hà Minh Hồng, Huỳnh Bá Lộc, Lê Hữu Phước, Phan Xuân Yến, Trần Nam Tiến, Trần Thuận
Xuất bản: T PHồ Chí Minh: Tổng hợp T PHồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Xuất bản: Hà Nội: Thông Tấn, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  923.1
 
Lược sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu niên Việt Nam (1931-2011) : Sách tư liệu
Tác giả: Lê Hoàng Anh, Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Thế Truật, Nguyễn Thị Lương Ngọc, Nguyễn Trương Quý
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Trẻ, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  324.09597
 
Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.4309597
 
Bác Hồ gọi Ấy là mùa xuân đến
Tác giả: Hà Minh Hồng, Trần Thuận
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.704092
 
Thành phố Hồ Chí Minh phát triển và hội nhập 2014 = Ho Chi Minh City - Development and integration 2014
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Thành phố Hồ Chí Minh phát triển và hội nhập 2016 : Ho Chi Minh City Development and integration 2016
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm thi đua yêu nước (2011 - 2015)
Tác giả:
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục