Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Thuyết phục : Nghệ thuật tác động đến người khác =Persuasion:The Art of Influencing People
Tác giả: James Borg, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân trí Việt, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.852
 
Maximum influence
Tác giả: Mortensen Kurt W
Xuất bản: : American Management Association, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (chm)
ddc:  153.852
 
Persuasive imagery : a consumer response perspective
Tác giả: Linda M Scott, Rajeev Batra
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.852
 
The power of persuasion : how we're bought and sold
Tác giả: Robert Levine
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.852
 
The Power of Persuasion : How we're Bought and sold
Tác giả: Robert Levine
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  153.852
 
The science of influence : how to get anyone to say "yes" in 8 minutes or less!
Tác giả: Kevin Hogan
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.852
 
The psychology of persuasion : how to persuade others to your way of thinking
Tác giả: Kevin Hogan
Xuất bản: Gretna: Pelican Pub Co, 1996
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.852
 
Phong thái của bậc thầy thuyết phục = : Persuasion : the art of getting what you want
Tác giả: Dave Lakhani, Thanh Mai, Đỗ Quyên, Hồng Khải
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2016
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.852
 
Artful persuasion : how to command attention, change minds, and influence people
Tác giả: Harry Mills
Xuất bản: New York: AMACOM, 2000
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.852
 
Reinforcements : how to get people to help you
Tác giả: Heidi Grant- Halvorson
Xuất bản: Boston Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2018
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.852
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục