Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 4629 kết quả
Démographie, climat et alimentation mondiale
Tác giả: L'Académie des sciences (Sous la direction de
Xuất bản: Les Ulis: EDP SCIENCES, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Natures Sciences Sociétés
Tác giả:
Xuất bản: : EDP Sciences, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
4 open
Tác giả:
Xuất bản: : EDP Sciences, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Earth and Environmental Sciences
Tác giả: Mithas Ahmad Dar, Imran Ahmad Dar
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Journal of Fundamental and Applied Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : El Oued University, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Physical chemistry for the life sciences
Tác giả: P W Atkins, Julio De Paula
Xuất bản: New York Oxford: WH Freeman and Co Oxford University Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Polish Polar Research
Tác giả:
Xuất bản: : Polish Academy of Sciences, 2007
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences
Tác giả: Rolf Zeisler, Vincent P Guinn
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana Press Humana Press Imprint Humana Press Humana Press Imprint Humana Press, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Biocalculus : calculus for the life sciences
Tác giả: James Stewart, Troy Day
Xuất bản: Boston MA USA: Cengage Learning, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
eLife
Tác giả:
Xuất bản: : eLife Sciences Publications Ltd, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục