Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 101 kết quả
Marine biology
Tác giả: Peter Castro, Michael E Huber
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  578.77
 
Asian marine biology. 12, 1995 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Hong Kong: Hong Kong University Press, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  574.5
 
Aquatic Biology
Tác giả:
Xuất bản: : InterResearch, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Oceanography and marine biology. Volume 53 : an annual review
Tác giả: R N Hughes
Xuất bản: Boca Raton Florida: CRC Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.46
 
Journal of Marine Biology
Tác giả:
Xuất bản: : Hindawi Limited, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Aquatic Biology
Tác giả:
Xuất bản: : University of Tehran, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Oceanography and Marine Biology : An Annual Review
Tác giả: S J Hawkins, A L Allcock, A L Allcock, A E Bates, A E Bates, L B Firth, L B Firth, S J Hawkins, I P Smith, I P Smith, S E Swearer, S E Swearer, P A Todd, P A Todd
Xuất bản: : Taylor Francis, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Biology of Skates [electronic resource]
Tác giả: David A Ebert, James Sulikowski
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands Imprint Springer, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  636
 
Oceanography and Marine Biology : An Annual Review, Volume 56
Tác giả: SJ Hawkins, AC Dale, AC Dale, AJ Evans, AJ Evans, LB Firth, LB Firth, SJ Hawkins, IP Smith, IP Smith
Xuất bản: : Taylor Francis, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  551.46
 
Biology and Ecology of Venomous Marine Cnidarians [electronic resource]
Tác giả: Ramasamy Santhanam
Xuất bản: Singapore: Springer Nature Singapore Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  577.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục