Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 27 kết quả (0.5599527 giây)
YOUMARES 8 - Oceans Across Boundaries: Learning from each other : Proceedings of the 2017 conference for YOUng MARine RE...
Tác giả: Jungblut Simon,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2018
Ký hiệu phân loại: 551.46
ISBN: 9783319932842
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 3 Antarctic Marine Biodiversity : Adaptations, Environments and Responses to Change
Tác giả: Peck Lloyd S,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis , 2018
Ký hiệu phân loại: 551.46
ISBN: 9780429454455
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 1 The Biology of Austrominius Modestus (Darwin) in its Native and Invasive Range
Tác giả: ORiordan Ruth M,
Ký hiệu phân loại: 551.46
ISBN: 9780367367947
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hydrodynamic instabilities and entrainment in two-layer stratified flows down a slope
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2007
Ký hiệu phân loại: 551.46
ISBN: 9783866441705
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Oceanography and Marine Biology : An Annual Review, Volume 59
Tác giả: Hawkins SJ,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 551.46
ISBN: 9780367685225
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Oceans : A book of questions and answers
Tác giả: Groves Don,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 1989
Ký hiệu phân loại: 551.46
ISBN: 9780471607120
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Chemistry of the solid-water interface : processes at the mineral-water and particle-water interface in natural systems
Tác giả: Stumm Werner,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , c1992
Ký hiệu phân loại: 551.46
ISBN: 0471576727 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
The Facts on File marine science handbook
Tác giả: McCutcheon Scott,
Thông tin xuất bản: New York : Facts on File , c2003
Ký hiệu phân loại: 551.46
ISBN: 0816048126 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Cơ sở phương pháp mô hình hóa trong hải dương học
Tác giả: Đinh Văn Ưu,
Ký hiệu phân loại: 551.46
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 45690 Định dạng: PDF
Dự báo thủy văn biển
Ký hiệu phân loại: 551.46
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 45784 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục