Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 70 kết quả (0.5700349 giây)
Nghiên cứu và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Tiền Giang
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 363.73874
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72417 Định dạng: PDF
Ignition : what you can do to fight global warming and spark a movement
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : Island Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN: 1597261564 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Coping with climate change : principles and Asian context
Thông tin xuất bản: Heidelberg : Springer , 2011
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN: 364219673X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 76219 Định dạng: PDF
Nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cho lĩnh vực tài nguyên nước tỉnh Đồng Nai
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 363.73874
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72438 Định dạng: PDF
Nghiên cứu và đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên và đề xuất giải pháp khắ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 363.73874
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72442 Định dạng: PDF
Đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cho Tỉnh Tây Ninh g...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 363.73874
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72441 Định dạng: PDF
National security and human health implications of climate change [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer , 2012
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN: 9400724306
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 79861 Định dạng: PDF
Các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long phải làm gì để ứng phó với nước biển dâng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 363.73874
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72428 Định dạng: PDF
Nghiên cứu tính dễ tổn thương của đới bờ tỉnh Bình Định do tác động của biến đổi khí hậu
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 363.73874
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72448 Định dạng: PDF
Global change and the function and distribution of wetlands / Beth A. Middleton, editor.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2012
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN: 9400744935
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 79511 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục