Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 140 kết quả
Solid state physics : a primer
Tác giả: Luciano Colombo
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.41
 
Understanding solid state physics : problems and solutions
Tác giả: Jacques CazauxJacques Cazaux
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.41
 
Physics of Complex Systems
Tác giả:
Xuất bản: : Herzen State Pedagogical University of Russia, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Oxford solid state basics
Tác giả: Steven H Simon
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  530.4
 
The physics and chemistry of materials
Tác giả: Joel I Gersten, Frederick W Smith
Xuất bản: New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.0421
 
Introduction to solid state ionics : phenomenology and applications
Tác giả: C S Sunandana
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press Taylor Francis Group, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.4
 
Selected Topics in Plasma Physics
Tác giả: Sukhmander Singh, Sukhmander Singh
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.44
 
Iraqi Journal of Physics
Tác giả:
Xuất bản: : University of Baghdad, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
State-of-the-Art of Quantum Dot System Fabrications
Tác giả: Ameenah Al-Ahmadi, Ameenah Al-Ahmadi
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  170.202
 
Lectures on the physics of extreme states of matter
Tác giả: V E Fortov
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục