Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Properties of matter
Tác giả: Mary Atwater, Prentice Baptiste, lucy daniel, Jay Hackett, Richard Moyer, Carol Takemoto, Nancy Wilson
Xuất bản: Macmillan: McGrawHill, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530.41
 
Cơ sở vật lý chất rắn
Tác giả: Đào Trần Cao
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530.41
 
Bài tập vật lý chất rắn
Tác giả: Nguyễn Ngọc Chân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530.41
 
Some aspects of polaron theory
Tác giả: NN Bogolubov, Bogolubov
Xuất bản: Singapore: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530.41
 
Complexity, Metastability and Nonextensivity
Tác giả: G Beck, G Benedek
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530.41
 
The Physics of Solids [electronic resource] : Essentials and Beyond
Tác giả: Eleftherios N Economou
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.41
 
Micro- and Macro-Properties of Solids [electronic resource] : Thermal, Mechanical and Dielectric Properties
Tác giả: D B Sirdeshmukh, L Sirdeshmukh, K G Subhadra
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.41
 
Physics of manganites [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: New York: Kluwer AcademicPlenum, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.41
 
Electron spectroscopies applied to low-dimensional structures [electronic resource]
Tác giả: H P Hughes, H I Starnberg
Xuất bản: New York: Kluwer Academic, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.41
 
Electronic Properties of Solids Using Cluster Methods [electronic resource]
Tác giả: T A Kaplan, S D Mahanti
Xuất bản: Boston MA: Springer US, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.41
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục