Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Luyện nghe tiếng Trung Quốc nghe tin tức
Tác giả: Cao Thuận Toàn, Cao Thuận Toàn, Đinh Chu, Đào Luyện, Hứa Quốc Bình, Ngô Trung Vĩ, Từ Hiểu Vũ
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
Chữ Hán Trung Quốc
Tác giả: Hàn Giám Đường, Đặng Thúy Thúy, Trương Gia Quyền
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1
 
Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc : Trình độ tiền trung cấp
Tác giả: Mao Duyệt, Lưu Trường Chinh, Tỉnh Mộng Nhiên
Xuất bản: TPHCM: Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
Học tiếng Trung Quốc cấp tốc trong 30 ngày : Trình độ trung cấp
Tác giả: Lưu Hồng, Lưu Lập Tân, Nguyễn Thị Minh Hồng, Trần Như
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.18
 
Giáo trình tiếng Trung du lịch
Tác giả: Cái Thi Thủy, Đỗ Kiều Oanh, Khưu Chí Minh, Lê Thị Toàn, Trần Tuyết Nhung, Trần Thị Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
 
Luyện nghe tiếng Trung Quốc nghe tin tức cấp 10
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
Tự học nghe nói tiếng Trung căn bản. Tập 2
Tác giả: Giả Ích Dân, Vũ Cherry
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  495.183
 
Giáo trình luyện nghe Hán ngữ : nguyên bản. Quyển sơ cấp
Tác giả: Mạnh Quốc
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.1
 
Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc : Trình độ sơ cấp
Tác giả: Mao Duyệt, Chu Duyệt, Triệu Tú Quyên
Xuất bản: TPHCM: Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc : Trình độ sơ cấp
Tác giả: Mã Tiễn Phi, Thành Văn, Lý Đức Quân, Nguyễn Thị Minh Hồng
Xuất bản: TPHCM: Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  495.183
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục