Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 55 kết quả
Mỹ thuật trang phục
Tác giả: Võ Tấn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687.04
 
Trang trí trang phục
Tác giả: Phạm Thị Hồng Liên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  687
 
Thiết kế trang phục nam
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Quyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  746.92081
 
Vẽ mỹ thuật trang phục
Tác giả: Võ Phước Tấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  741.672
 
Thiết kế trang phục nam
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Quyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  746.92081
 
Thiết kế trang phục nữ
Tác giả: Trần Thị Hồng Mỹ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  746.92
 
Thiết kế trang phục nữ
Tác giả: Trần Thị Hồng Mỹ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  746.92
 
Giáo trình Thiết kế trang phục 5
Tác giả: Trần Thanh Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
Cơ sở thiết kế trang phục
Tác giả: Võ Phước Tấn
Xuất bản: TpHCM: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
Giáo trình mỹ thuật trang phục
Tác giả: Trần Thủy Bình
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  687.04
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục