Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 142 kết quả
Irish Journal of Technology Enhanced Learning
Tác giả:
Xuất bản: : Irish Learning Technology Association, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
David Busch's compact field guide for the Nikon D5000
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston MA: Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Irreverent photo tools for digital photographers [electronic resource]
Tác giả: Steve Weinrebe
Xuất bản: Boston MA: Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Pro Tools 101 [electronic resource] : official courseware, version 9.0
Tác giả: Frank D Cook
Xuất bản: Boston MA: Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.285
 
David Busch's compact field guide for the canon EOS Rebel T3I/600D
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston MA: Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
Adobe Photoshop Cs5 Revealed
Tác giả:
Xuất bản: Clifton Park NY Delmar: Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Waves plug-ins workshop [electronic resource] : mixing by the bundle
Tác giả: Barry Wood
Xuất bản: Boston MA: Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.34536
 
Technology in Learning
Tác giả: Micheal van Wyk, Micheal van Wyk
Xuất bản: : IntechOpen, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Best practice : the pros on Adobe Photoshop
Tác giả: Toni Toland
Xuất bản: Australia Clifton Park NY: Thomson Delmar Learning, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.686
 
101 quick and easy secrets for using your digital photographs [electronic resource]
Tác giả: Matthew Bamberg
Xuất bản: Boston MA: Course Technology PTRCengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục