TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Marketing điện tử (12 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Digital Marketing
 
Connect : how to use data and digital marketing to create lifetime customers / Lars Birkholm Petersen, Ron Person, Christopher Nash.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đánh giá việc thực hiện Digital MarketingchoGame Mobile của công ty Cổ phần Gamota – Văn phòng đại diện phía Nam / Nguyễn Bảo Ngọc; Nguyễn Đình Luận (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Digital marketing excellence : planning, optimizing and integrating online marketing / Dave Chaffey and PR Smith.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group,  2017.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital marketing strategy : an integrated approach to online marketing / Simon Kingsnorth.
Thông tin xuất bản: London : Philadelphia, PA : Kogan Page,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8/72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
eMarketing eXcellence : planning and optimizing your digital marketing / Dave Chaffey and P.R. Smith.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; London : Butterworth-Heinemann,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8002854678
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Improvement of work efficiency for digital marketing company / Nguyen Nguyen Hoang; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3125
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Marketing điện tử / Trần Thị Thành.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing strategy in the digital age : applying Kotler’s strategies to digital marketing / Milton Kotle...[et al]; translated by Yuheng Zhang.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích ứng dụng hoạt động DIGITAL MARKETING trong chiến lược marketing của công ty cổ phần truyền thông VEO / Lê Thị Thanh Thủy, Lê Đình Thái(GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Return on engagement : content strategy and web design techniques for digital marketing / Tim Frick, Kate Eyler-Werve.
Thông tin xuất bản: Burlington, MA Focal Press,  2015.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tiếp thị số : hướng dẫn thiết yếu cho truyền thông mới và digital marketing / Kent Wertime, Ian Fenwich; Tín Việt [dịch].
Thông tin xuất bản: H. : Tri thức,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.800258
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Understanding digital marketing : marketing strategies for engaging the digital generation / -
Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia : Kogan Page,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng