Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11965 kết quả (0.7209085 giây)
Thiết kế tổng đài điện thọai 1 trung kế-4 thuê bao
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 18098 Định dạng: PDF
Cơ học đất : Bài giảng
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8035 Định dạng: RAR
Đo độ ẩm-nhiệt độ dùng AVR ATMEGA 16
Tác giả: Lê Quốc Đán,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 18102 Định dạng: PDF
Thiết kế và thi công mạch tự trả lời điện thọai
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 18258 Định dạng: PDF
Đo độ ẩm-nhiệt độ dùng Avratmega A16
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 18218 Định dạng: PDF
Mô hình truyền thoại PC-PC bằng giao thức SIP
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 18294 Định dạng: PDF
Triệt nhiễu và tách sóng trong CDMA
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 18295 Định dạng: PDF
Thiết kế và thi công mạch điều khiển thiết bị qua Internet
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 18303 Định dạng: PDF
Tìm hiểu các kỹ thuật trải phổ trong hệ thống thông tin di động CDMA
Tác giả: Trần Thụy Bi,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 8486 Định dạng: PDF
Tổ chức thi công : Bài giảng
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2004
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8032 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục