Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 35 kết quả (0.6405788 giây)
Supercritical fluid extraction : principles and practice
Tác giả: McHugh Mark A,
Thông tin xuất bản: Boston : Butterworth Heinemann , 1994
Ký hiệu phân loại: 660.284248
ISBN: 0750692448
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9331 Định dạng: RAR
Liquid filtration
Thông tin xuất bản: Boston : Butterworth Heinemann , 1998
Ký hiệu phân loại: 660.284245
ISBN: 0750670479
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7823 Định dạng: RAR
Biotechnological Innovations in Chemical Synthesis
Thông tin xuất bản: UK : Butterworth Heinemann , 1997
Ký hiệu phân loại: 660.6
ISBN: 0750605618
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9322 Định dạng: RAR
Castings
Tác giả: Campbell John,
Thông tin xuất bản: Burlington Mass : Butterworth Heinemann , 2003
Ký hiệu phân loại: 671.2
ISBN: 0750647906
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43997 Định dạng: PDF
Handbook of Chemical Processing Equipment
Thông tin xuất bản: Boston : Butterworth Heinemann , 2000
Ký hiệu phân loại: 660.283
ISBN: 0750671262
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 9328 Định dạng: RAR
Tribology in machine design [electronic resource]
Tác giả: Stolarski T A,
Thông tin xuất bản: Oxford England : Butterworth Heinemann , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.89
ISBN: 0585470898
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43779 Định dạng: PDF
Introduction to marine engineering [electronic resource]
Tác giả: Taylor D A,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Butterworth Heinemann , 1996
Ký hiệu phân loại: 623.87
ISBN: 0585470685
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43782 Định dạng: PDF
Statistical process control
Tác giả: Oakland John S,
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth Heinemann , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.562015
ISBN: 0750657669
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43492 Định dạng: PDF
Food Dehydration : A Dictionary and Guide
Tác giả: Brennan JG,
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth Heinemann , 1994
Ký hiệu phân loại: 664.0284
ISBN: 0750611308
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7821 Định dạng: RAR
Refrigeration and air-conditioning
Tác giả: Trott A R,
Ký hiệu phân loại: 621.56
ISBN: 075064219X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43653 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục