Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11428 kết quả
Human resource management [electronic resource] : theory and practice
Tác giả: John Bratton, Jeffrey Gold
Xuất bản: : Palgrave, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Gravitation,
Tác giả: Charles W Misner
Xuất bản: : Princeton University Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531.14
 
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm. T.4 - Kỹ thuật phản ứng
Tác giả: Vũ Bá Minh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664
 
Principles and practice of sleep medicine
Tác giả: Meir H Kryger, T Roth
Xuất bản: Philadelphia PA: Elsevier, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
Nursing diagnosis handbook : an evidence-based guide to planning care
Tác giả: Betty J Ackley, Gail B Ladwig, Mary Beth Flynn Makic
Xuất bản: St Louis Missouri: Elsevier, 2017
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Clinical hematology atlas
Tác giả: Bernadette F Rodak, Jacqueline H Carr
Xuất bản: St Louis Missouri: Elsevier, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.1
 
Egan's fundamentals of respiratory care
Tác giả: Robert L Chatburn, Albert J Heuer, Robert M Kacmarek, Richard H Kallet, James K Stoller
Xuất bản: St Louis Missouri: Elsevier, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.8
 
Sleisenger and Fordtran's gastrointestinal and liver disease. Review and assessment
Tác giả: Emad Qayed, Nikrad Shahnavaz, Shanthi Srinivasan
Xuất bản: Philadelphia PA: Elsevier, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.3
 
Fitzgerald's clinical neuroanatomy and neuroscience
Tác giả: Estomih Mtui, Peter Dockery, Gregory Gruener, M J T Fitzgerald
Xuất bản: Philadelphia PA: Elsevier, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
Principles of pharmacology : the pathophysiologic basis of drug therapy
Tác giả: April W Armstrong, Ehrin J Armstrong, David E Golan
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer Health, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục