Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Các hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với nước ngoài : phục vụ học tập, nghiên cứu luật dân sự, tố tụng dân sự, ...
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Lê Đức Phương
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  340.9
 
Lãnh thổ biên giới trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam : Sách chuyên khảo
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Trần Phú Vinh
Xuất bản: Hà Nội: Hồng đức, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  341.42
 
Pháp Luật Quốc tế và Việt Nam về chuyển giao người bị kết án phạt tù với vấn đề bảo đảm quyền con người
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Lê Đức Phương
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  341
 
Cẩm nang về giải quyết tranh chấp theo công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Nguyễn Thị Vân Huyền, Trần Phú Vinh, Trần Thăng Long
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  341.45
 
Giáo trình Công pháp quốc tế . Quyển 2
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Nguyễn Thị Vân Huyền, Trần Thăng Long, Trần Thị Thùy Dương
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  341
 
Giáo trình công pháp quốc tế. Quyển 1
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Nguyễn Thị Vân Huyền, Trần Thăng Long, Trần Thị Thùy Dương
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  341
 
Giáo trình Công pháp quốc tế . Quyển 2
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Nguyễn Thị Vân Huyền, Trần Thăng Long, Trần Thị Thùy Dương
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2022
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  341
 
Giáo trình công pháp quốc tế. Quyển 1
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Nguyễn Thị Vân Huyền, Trần Thăng Long, Trần Thị Thùy Dương
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2022
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  341
 
1

Truy cập nhanh danh mục