Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Cẩm nang doanh nghiệp về WTO và cam kết WTO của Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
Xuất bản: H: Chính trị Quốc gia, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  337.597
 
Cẩm nang kháng kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp tại Hoa Kỳ
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
Xuất bản: Hà Nội: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  382
 
Cẩm nang kháng kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp tại Liên Minh Châu Âu
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
Xuất bản: Hà Nội: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  382
 
Hình tượng người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Hỏi đáp pháp luật về chống bán phá giá WTO - Hoa Kỳ - EU
Tác giả: Trần Hữu Huỳnh, Nguyễn Thị Thu Trang
Xuất bản: Hà Nội: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Một số vụ kiện chống bán phá giá tại EU - Trung Quốc = : Typical antidumping cases in EU & China
Tác giả: Erwan Berthelot, Vassiliki Avgoustid, Sven Ballschmiede, Nguyễn Thị Thu Trang
Xuất bản: Hà Nội: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ddc:  343.087
 
Chữ quốc ngữ : Sự hình thành, phát triển và đóng góp vào văn hóa Việt Nam
Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu Trang
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.44
 
Văn học dân gian các dân tộc thiểu số huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang, Dương Thái Nhơn, Nguyễn Thị Ái Thoa
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1

Truy cập nhanh danh mục