Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Nghiên cứu khả thi xây dựng nhà máy phát điện từ đốt rác chôn lấp
Tác giả: Vũ Đức Nghĩa, Võ Viết Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
Quy hoạch nguồn nhiên liệu trấu cho phát triển năng lượng tại Long An
Tác giả: Lê Minh Vũ, Võ Viết Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  662.8
 
Mô hình hóa hệ thống tận dụng nhiệt khói thải để phát điện của nhà máy xi măng Holcim-Kiên Giang
Tác giả: Trương Đình Diệu, Võ Viết Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
Điều khiển máy điện gió không đồng bộ nguồn kép với bộ khử thành phần thứ tự nghịch của dòng Roto và khâu hiệu chỉnh Pi-...
Tác giả: Lữ Thái Hòa, Võ Viết Cường
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
Điều khiển máy điện gió không đồng bộ nguồn kép (DFIG) bằng phương pháp DPC
Tác giả: Nguyễn Thế Luân, Võ Viết Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
Nghiên cứu giảm thiểu sóng hài lưới điện nhà máy thép trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Phan Tiến Dũng, Võ Viết Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Cấu trúc nguồn điện hướng tới nền kinh tế Carbon thấp cho Việt Nam
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn, Võ Viết Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.7932
 
1

Truy cập nhanh danh mục