Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Thực hành chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô
Tác giả: Đỗ Nhật Trường, Nguyễn Đỗ Minh Triết
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.28722
 
Thực hành chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô
Tác giả: Đỗ Nhật Trường, Nguyễn Đỗ Minh Triết
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.287
 
Ô tô điện, Hybrid và Fuel cell
Tác giả: Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Đỗ Nhật Trường
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.229
 
Ô Tô điện, Hybrid và Fuel cell
Tác giả: Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Đỗ Nhật Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.229
 
Kết cấu ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Đỗ Nhật Trường, Nguyễn Phụ Thượng Lưu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.23
 
Kết cấu ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Đỗ Nhật Trường, Nguyễn Phụ Thượng Lưu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.23
 
Nghiên cứu và phân tích động cơ GDI và HCCI
Tác giả: Trần Ngọc Quý, Đỗ Nhật Trường, Nguyễn Gia Thịnh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Nghiên cứu và phát triển chế tạo xe điện hai bánh - phần hệ thống cảnh báo va chạm và tính năng xe tự cân bằng
Tác giả: Tạ Gia Hiển, Đỗ Nhật Trường, Phan Duy Phương
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.22
 
Khai thác, ứng dụng máy cắt cỏ - Thiết kế mô hình xe mini car
Tác giả: Đỗ Nhật Trường, Đỗ Thành Danh, Đoàn Thanh Duy, Hoàng Quang Nam, Nguyễn Hữu Thuận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  629.221
 
Hệ thống hỗ trợ điều khiển gương điện, nâng hạ kính điều khiển từ xa, cảnh báo điểm mù
Tác giả: Trần Chung Nghĩa, Đỗ Nhật Trường, Dương Phạm Thiên Ân, Nguyễn Duy Thông
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.276
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục