Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.2187435 giây)
Kết cấu ô tô
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa , 2020
Ký hiệu phân loại: 629.23
ISBN: 9786049931956
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Advanced Applications of Hydrogen and Engineering Systems in the Automotive Industry
Tác giả: Cocco Luigi,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.23
ISBN: 9781839682971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Vehicle Dynamics: Theory and Application [electronic resource]
Tác giả: Jazar Reza N,
Ký hiệu phân loại: 629.23
ISBN: 9780387742441
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 29472 Định dạng: PDF
The motor vehicle elektronisk ressurs
Tác giả: Garrett T K,
Thông tin xuất bản: Oxford : ButterworthHeinemann , 2001
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 38620 Định dạng: PDF
Kết cấu ô tô
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa , 2010
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Công nghệ chế tạo phụ tùng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 2005
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45703 Định dạng: PDF
Automotive control systems : for engine, driveline, and vehicle
Tác giả: Kiencke U,
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 119046 Định dạng: PDF
Automotive Engineering : Powertrain, Chassis system and Vehicle body
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Elsevier , 2009
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120699 Định dạng: PDF
Kết cấu ô tô
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 122324 Định dạng: PDF
Hướng dẫn đồ án thiết kế cơ khí trong công nghệ ô tô
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 145611 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục