Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Vehicle Dynamics: Theory and Application [electronic resource]
Tác giả: Reza N Jazar
Xuất bản: Boston MA: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.23
 
The motor vehicle elektronisk ressurs
Tác giả: T K Garrett, K Newton, W Steeds
Xuất bản: Oxford: ButterworthHeinemann, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.23
 
Kết cấu ô tô
Tác giả: Nguyễn Khắc Trai
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.23
 
Công nghệ chế tạo phụ tùng
Tác giả: Trần Đình Quý, Trần Thị Vân Nga, Trương Nguyễn Trung
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.23
 
Hướng dẫn đồ án thiết kế cơ khí trong công nghệ ô tô
Tác giả: Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Huỳnh Quang Thảo
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.23
 
Automotive Engineering : Powertrain, Chassis system and Vehicle body
Tác giả: David A Crolla
Xuất bản: New York: Elsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.23
 
Kết cấu ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Đỗ Nhật Trường, Nguyễn Phụ Thượng Lưu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.23
 
Automotive control systems : for engine, driveline, and vehicle
Tác giả: U Kiencke, Lars Nielsen
Xuất bản: Berlin: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.23
 
Kết cấu ô tô
Tác giả: Lưu Văn Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.23
 
Kết cấu ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Đỗ Nhật Trường, Nguyễn Phụ Thượng Lưu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.23
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục