Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Vận tải giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu
Tác giả: Hoàng Văn Châu
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  382.64
 
Từ điển kinh tế bảo hiểm Anh - Việt
Tác giả: Hoàng Văn Châu, Đỗ Hữu Vinh
Xuất bản: TpHCM: Thanh Niên, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  368.03
 
Các điều kiện thương mại quốc tế
Tác giả: Hoàng Văn Châu, Tô Bình Minh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  380
 
Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ điện tử Việt Nam theo hướng phát triển ngành công nghiệp Châu Á
Tác giả: Nguyễn Thị Phúc Duyên, Hoàng Văn Châu
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Trường Đại học Ngoại Thương, 2011
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  338.4762138
 
Vận tải và giao nhận trong ngoại thương
Tác giả: Hoàng Văn Châu, Nguyễn Hồng Đàm, Nguyễn Như Tiến, Vũ Sỹ Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  388
 
Từ điển Kinh tế ứng dụng Anh - Việt : Từ A đến Z
Tác giả: Hoàng Văn Châu, Đặng Trang Viễn Ngọc, Đỗ Hữu Vinh, Lê Huy Lộc, Nguyễn Thị Thanh Hà, Vũ Thọ Nhân
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.03
 
Incoterms 2010 : các quy tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa : có hiệu lực từ 01/01/2011 ...
Tác giả: Hoàng Văn Châu, Nguyễn Văn Thoan, Nguyễn Hoàng Ánh, Nguyễn Khánh Hưng, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Khánh Chi, Nguyễn Văn Hồng, Trần Thị Bích Ngọc, Trần Thị Hồng Ngân
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  341.754
 
1

Truy cập nhanh danh mục