Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Vận tải quốc tế bảo hiểm vận tải quốc tế
Tác giả: Triệu Hồng Cẩm
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  388
 
Tourism and transport : issues and agenda for the new millennium
Tác giả: Les Lumsdon, Stephen Page
Xuất bản: Amsterdam San Diego: Elsevier, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  388
 
Tập bản đồ giao thông đường bộ Việt Nam
Tác giả: Lê Phước Dũng, Nhiều tác giả
Xuất bản: TpHCM: Bản Đồ, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  388
 
The Future of Transport Between Digitalization and Decarbonization [electronic resource] : Trends, Strategies and Effect...
Tác giả: Michel Noussan, Manfred Hafner, Simone Tagliapietra
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  388
 
Small Electric Vehicles [electronic resource] : An International View on Light Three- and Four-Wheelers
Tác giả: Mascha Brost, Huw Davies, Amelie Ewert, Stephan Schmid, Luc Vinckx
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  388
 
Plaats en toekomst van een vervoersbeleid in de Europese Gemeenschap
Tác giả: JW Pauw
Xuất bản: sGravenhage: WRR, 1986
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  388
 
Experimenting for Sustainable Transport
Tác giả: Remco Hoogma, Rene Kemp, Johan Schot, Bernhard Truffer
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  388
 
Hạ tầng giao thông công cộng hướng tới kết nối bền vững
Tác giả: Nguyễn Việt Phương
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  388
 
Transportation : a supply chain perspective
Tác giả: John J Coyle
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  388
 
A handbook of transport economics
Tác giả: André De Palma
Xuất bản: Cheltenham Glos UK Northampton Mass: Edward Elgar, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  388
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục