Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Cải tiến truy vấn thông tin trong văn bản pháp luật tiếng Việt
Tác giả: Lê Thị Ngọc Thơ
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc: 
 
Khai thác dữ liệu phân lớp bệnh nhân điều trị tại bệnh viện - Theo mã ICD
Tác giả: Lê Anh Tuấn, Lê Thị Ngọc Thơ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Xây dựng thuật toán IHAUI để khai thác dữ liệu dựa trên độ hữu ích trung bình
Tác giả: Nguyễn Minh Tân, Lê Thị Ngọc Thơ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Phân tích cảm xúc trong tiếng Việt bằng phương pháp máy học
Tác giả: Nguyễn Thanh Long, Lê Thị Ngọc Thơ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
Xây dựng hệ thống rút trích từ khóa từ văn bản tin tức
Tác giả: Lê Viết Linh, Lê Thị Ngọc Thơ
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  006.3
 
Phân tích cảm xúc trong tiếng việt bằng phương pháp máy học
Tác giả: Nguyễn Thanh Long, Đỗ Hoài Nam, Lê Thị Ngọc Thơ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  006.35
 
Phân tích cảm xúc trong tiếng việt bằng phương pháp máy học : báo cáo tổng kết
Tác giả: Nguyễn Thanh Long, Đỗ Hoài Nam, Lê Thị Ngọc Thơ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  006.35
 
Hệ thống mẫu giáo thông minh
Tác giả: Võ Phạm Thành Luân, Lê Thị Ngọc Thơ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  629.89
 
Phân luồng thông tin cho hệ thống hỏi đáp trực tuyến
Tác giả: Đoàn Văn Lam Sơn, Lê Thị Ngọc Thơ
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục