Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Thực hành đánh giá cảm quan
Tác giả: Nguyễn Hoàng Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.07
 
Thực hành đánh giá cảm quan
Tác giả: Nguyễn Hoàng Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Khai thác luật kết hợp không dư thừa
Tác giả: Nguyễn Hoàng Dũng, Lê Trọng Vĩnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Nghiên cứu thu nhận và khảo sát một số hoạt tính của Sophorolipids qua quá trình lên men chủng Candida Bombicola
Tác giả: Huỳnh Thị Diễm Trinh, Nguyễn Hoàng Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572
 
Khả sát sơ bộ thành phần hóa học va đáh gia một sô hoạ tính sinh học trong tơ nấ Linh chi đen Amauroderma subresinos...
Tác giả: Trần Lê Việt Hà, Nguyễn Hoàng Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Định danh và khảo sát sự sinh trưởng hệ sợ của nấm linh chi đen
Tác giả: Lê Văn Tâm, Nguyễn Hoàng Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579.61632
 
Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học và đánh giá một số hoạt tính sinh học trong tơ nấm linh chi đen Amauroderma subresinos...
Tác giả: Trần Lê Việt Hà, Nguyễn Hoàng Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  579.61632
 
Phân lập và định danh một số chủng nấm gây bệnh trên lúa (oryza sativa)
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Quỳnh Loan, Nguyễn Hoàng Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579.6
 
Phân lập vi khuẩn lactic trong khoang miệng có khả năng ức chế sự tạo màng sinh học của một số lactobacillus spp
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoài Hương, Nguyễn Hoàng Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  579.37
 
Khảo sát tính kháng oxy hóa và ức chế quá trình tổng hợp hắc tố ở loài ô dược (lindera myrrha)
Tác giả: Võ Thị Thuận, Lê Quỳnh Loan, Nguyễn Hoàng Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  583.23
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục