Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 235 kết quả (0.3750011 giây)
Advances in Intelligent Data Analysis XVIII : 18th International Symposium on Intelligent Data Analysis, IDA 2020, Konst...
Tác giả: Berthold Michael,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 9783030445843
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cơ sở dữ liệu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1998
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Microsoft SQL Server 7.0
Tác giả: Trần Văn Tư,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thống Kê , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức. T.2, Thiết kế các hệ cơ sở dữ liệu
Tác giả: Ullman Jeffrey D,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thống Kê , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Nguyên lý các hệ và cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức . Tập 3- Các hệ cơ sở tri thức
Tác giả: Ullman Jeffrey D,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1998
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Implementing CIFS : the common Internet file system / Christopher R.
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 013047116X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6744 Định dạng: CHM
DB2 Universal Database V8.1 certification exam 700 study guide
Tác giả: Sanders Roger E,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River : Prentice Hall , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0131424653
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7117 Định dạng: CHM
Engineering global E-commerce sites : a guide to data capture, content, and transactions
Tác giả: Bean James,
Thông tin xuất bản: San Francico : Morgan Kaufmann , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1558608923
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7370 Định dạng: CHM
Content Manager implementation and migration cookbook
Tác giả: Wei Dong Zu,
Thông tin xuất bản: USA : IBM , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0738498599
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7721 Định dạng: CHM
SAS 9.1.3 ETL Studio : User's Guide
Tác giả: SAS Institute,
Thông tin xuất bản: Cary : SAS , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1590476352
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8104 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục