Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 637 kết quả (0.7999534 giây)
Writing and querying MapRedux in CouchDB
Tác giả: Holt Bradley,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 9781449303129
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65833 Định dạng: PDF
Database management systems
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0072322063
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 69985 Định dạng: PDF
Selected readings on database technologies and applications
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1605660981
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71666 Định dạng: PDF
DBA survivor [electronic resource] : become a rock star DBA
Tác giả: LaRock Thomas,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Apress , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 9781430227885
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66985 Định dạng: PDF
System architecture with XML
Tác giả: Daum Berthold,
Thông tin xuất bản: San Francisco Calif : Morgan Kaufmann , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1558607455
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 67012 Định dạng: PDF
Database design, application development, and administration
Tác giả: Mannino Michael V,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Irwin , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0072942207 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Cơ sở dữ liệu : Lý thuyết và thực hành
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Encyclopedia of data warehousing and mining [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey : Information Science Reference , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 9781605660103
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66941 Định dạng: PDF
Data warehousing fundamentals for IT professionals
Tác giả: Ponniah Paulraj,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0470462078
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65657 Định dạng: PDF
Databases and information systems vi : selected papers from the ninth international baltic conference, db&is 2010
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : IOS Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 9781607506874
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 67745 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục