Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Hoàng Việt
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.317
 
Bảo vệ rơle và tự động hoá trong hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Hoàng Việt
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.317
 
Các bài toán tính ngắn mạch và bảo vệ rơle trong hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Hoàng Việt
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Các bài toán tính ngắn mạch và bảo vệ rơle trong hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Hoàng Việt
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Thiết kế hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Hoàng ViệtHồ Văn Hiến, Nguyễn Hoàng Việt
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Thiết kế hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Hoàng ViệtHồ Văn Hiến, Nguyễn Hoàng Việt
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Đánh giá độ tin cậy phát tuyến hình tia của mạng điện phân phối
Tác giả: Phạm Quốc Nghiệp, Nguyễn Hoàng Việt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Thiết kế hệ thống BMS điều khiển bơm nước trong tòa nhà theo thời điểm thích hợp để tiết kiệm chi phí
Tác giả: Diệp Hoàng Phong, Nguyễn Hoàng Việt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  696.0285
 
Xây dựng mô hình hệ thống HVAC điều khiển bằng BMS
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Việt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  697.0285
 
Xây dựng mô phỏng mạch điều khiển trang bị điện phục vụ đào tạo từ xa
Tác giả: Huỳnh Tấn Vũ, Nguyễn Hoàng Việt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  371.334
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục