Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 378 kết quả
Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản theo luật phá sản 2014
Tác giả: Nguyễn Thành ĐứcNguyễn Thành Đức
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.078
 
Thiết kế cao ốc 167 Nguyễn Phúc Nguyên
Tác giả: Nguyễn Thành Đạt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế VP E.Tower 3
Tác giả: Nguyễn Thành Tiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế VP cao cấp 03 Thái Văn Lung
Tác giả: Nguyễn Thành Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế nhà in Thông tấn xã Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thành Mỹ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Quy trình sản xuất protein đơn bào từ tảo Spirulina
Tác giả: Nguyễn Thành Nhựt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Xác suất và thống kê toán : Lý thuyết-bài tập-đề thi
Tác giả: Nguyễn Thành Cả
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519
 
Xác suất và thống kê toán : bài giải và bài tập
Tác giả: Nguyễn Thành Cả
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519
 
Làm việc có phương pháp : bí quyết thành công của sinh viên học sinh
Tác giả: Nguyễn Thành Thống
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.1523
 
Máy và thiết bị may
Tác giả: Nguyễn Thành Hậu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  687
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục