Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 630 kết quả
Hội đền Đồng Bằng và tục hát văn
Tác giả: Nguyễn Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Nghề và làng nghề thủ công ở Thái Bình
Tác giả: Nguyễn Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Người Chu-Ru ở Lâm Đồng
Tác giả: Nguyễn Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Hội làng truyền thống ở Thái Bình
Tác giả: Nguyễn Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.269597
 
Hương ước Thái Bình
Tác giả: Nguyễn Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Sân Khấu, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Quy hoạch đô thị (dành cho ngành kiến trúc)
Tác giả: Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Thanh Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  711.4
 
Quy hoạch đô thị (dành cho ngành kiến trúc)
Tác giả: Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Thanh Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  711.4
 
Nghiên cứu chỉnh lưu tích cực 3 pha
Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.381532
 
Quy hoạch đô thị : dành cho ngành kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Thanh Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  711.4
 
Quy hoạch đô thị : dành cho ngành kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Thanh Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  711.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục