Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Cơ sở tính toán cầu chịu tải trọng của động đất
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Thanh Hà
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.25
 
Quy hoạch đô thị (dành cho ngành kiến trúc)
Tác giả: Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Thanh Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  711.4
 
Quy hoạch đô thị (dành cho ngành kiến trúc)
Tác giả: Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Thanh Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  711.4
 
Quy hoạch đô thị : dành cho ngành kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Thanh Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  711.4
 
Thiên nhiên trong kiến trúc của các công trình học mầm non
Tác giả: Châu Ngọc Trung, Nguyễn Thanh Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  727.1
 
Giải pháp giảm ùn tắc tại ngã tư Hàng xanh : báo cáo tổng kết
Tác giả: Hồ Thủy Trúc, Nguyễn Thanh Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  711.7
 
Giải pháp giảm ùn tắc tại ngã tư Hàng Xanh
Tác giả: Hồ Thủy Tức, Nguyễn Thanh Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  711.7
 
Quy hoạch đô thị : dành cho ngành kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Thanh Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  711.4
 
Kiến trúc đình làng Việt Nam
Tác giả: Lê Quốc Tiến, Nguyễn Đặng Triều Vỹ, Nguyễn Thanh Hà, Phạm Xuân Quý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  726
 
Bản sắc nhà rường trong thiết kế kiến trúc Việt Nam
Tác giả: Đinh Minh Mẫn, Lê Quốc Minh, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Thị Linh, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Phạm Nguyên Khanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  720.9597
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục