Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Động cơ đốt trong
Tác giả: Nguyễn Văn Bản
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.43
 
Thực hành động cơ đốt trong
Tác giả: Nguyễn Văn Bản,
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.43
 
Thực hành động cơ đốt trong
Tác giả: Nguyễn Văn Bản,
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.43
 
Máy thủy lực và khí nén
Tác giả: Nguyễn Văn Bản
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.2
 
Hướng dẫn đồ án động cơ đốt trong
Tác giả: Nguyễn Văn Bản
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.43
 
Thực hành động cơ đốt trong
Tác giả: Nguyễn Văn Bản
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.43
 
Hệ thống điện - điện tử ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Bản
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Hệ thống điện - điện tử ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Bản
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ddc:  629.254
 
Hệ thống điện - điện tử ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Bản
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống điện thân ô tô
Tác giả: Bùi Duy Phong, Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Lam Yên, Nguyễn Văn Bản, Trương Đình Nhậm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục